سری اول تصاویر شهید مدافع حرم محمد اتابه همراه با همرزمان | گروه فرهنگی شهید مدافع حرم محمد اتابه