پیام صوتی سردار حق بین فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان از سوریه

  • دوشنبه - ۳ مهر ۱۳۹۶
  • پیام صوتی سردار حق بین فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان از سوریه [playlist ids="379"]

    گالــــری