دوران جوانی شهید مدافع حرم محمد اتابه در شلمچه | گروه فرهنگی شهید مدافع حرم محمد اتابه