اطلاعات تماس

  • آدرس ایمیل : info@shahidatabe.ir
  • آدرس : لطفا توجه داشته باشید / شماره تماس فوق جهت ثبت نام و اعزام به سوریه نمی باشد و این گروه فرهنگی هیچگونه اطلاعاتی در زمینه اعزام ندارد.

فرم ارتباط با ما