توزیع بیش از ۱۷۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان بی بضاعت صومعه سرا

  • جمعه - 5 مهر 1398
  • به گزارش روابط عمومی گروه فرهنگی شهید مدافع حرم محمد اتابه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اقدام به شناسایی دانش آموزان بی بضاعت شهرستان کرده است. این گروه توانسته بیش از 170 دانش آموز را شناسایی و بسته تحصیلی برای آنها تهیه کند که این ...

    گالــــری