در این قسمت تصاویر شهید مدافع حرم محمد اتابه در معراج شهدا را خواهید دید.

این تصاویر بعدش وارد شدن پیکر مطهر شهید به ایران در معراج شهدای تهران گرفته شده که میتوان از اولین دیدار خانواده شهید بعد از شهادت به آن اشاره کرد.

 

 

 

 

ارسال دیدگاه